در این بخش اتفاقات، رویدادها، اخبار و مقالات مرتبط با ما را می‌توانید مشاهده کنید.

پسته

پسته ایران

پسته درخت کوچکی است که مبدأ آن خاورمیانه و آسیای مرکزی است و در کشورهایی مانند ایران، سوریه، ترکمنستان و غرب افغانستان رشد می‌کند. این درخت میوه ای تولید می‌کند که خوراکی و بسیار لذیذ است. پسته واژه‌ای فارسی…
فهرست